Plåt och Lackering

Auktoriserad plåt- och lackeringsverkstad i Tyresö, Stockholm för
Saab, Opel och Mitsubishi.

Självklart gör vi även plåt- och lackeringsjobb på andra bilmärken.

Dagens tekniskt avancerade bilar ställer stora krav på verkstädernas kompetens och utrustning. För att på bästa sätt hålla vår verkstad á jour med utvecklingen och ge våra kunderna bästa tänkbara service har vi delat upp personalen i specialiserade serviceteam. Du ska veta att arbetet alltid blir riktigt utfört och att slarv aldrig förekommer. Visst gör även vi fel ibland, men fördelen med ett företag i vår storlek är att misstag kan redas ut.

Plåtverkstaden

På plåten sätts det slutgilltiga yrkesmannaskapet på prov.Allt fusk avslöjas obönhörligen i slutresultatet. Erfarenhet och förmåga att förstå och använda avancerade mätsystem på rätt sätt, är en förutsättning. Insikt i hur arbetet ska utföras för att upprätthålla tillverkarens funktions,- kvalitets,- och säkerhetsnormer. Kunskap om vilka material som får och ska användas. Allt detta kombinerat med konstnärens känsliga blick för linjer och harmoni. Våra plåtslagare har också känsla för service, så bli inte förvånad om bilen är dammsugen och tvättad när du hämtar den!

Specialiteter Plåt och Lackering

Våra mekaniker har en bred och mångårig kompetens, vilket innebär att vi under åren kunnat utveckla flera specialgrenar i vår verksamhet. 

  • Auktoriserade för Saab, Opel och Mitsubishi
  • Fullskalig plåtverkstad
  • Försäkringsärenden
  • Plåt- och lackskador
  • Bilinbrott
  • Plastskador
  • Glasskador

Läs mer om våra kompetenser och specialiteter »

Gröna Punkten

Vår bilverkstad är godkänd som Kontrollerad bilverkstad (Gröna Punkten) Konsumentverkets och branschens egen kvalitetsmärkning. Gröna punkten är en garanti för verkstaden följer de villkor för reparation som konsumentverket har satt upp. Du ska alltid få ett fackmannamässigt utfört arbete till rätt pris. Även de administrativa uppgifterna runt din beställning av arbetet måste vara korrekt hanterade. Regelbundna stickprovskontroller utförs av Svensk Bilprovning för att säkerställa att angivna rutiner följs.

Släcka 2:or

Vi är även SWEDAC-ackrediterade. Det betyder att vi har Svenskbilprovnings tillstånd att efter utförd reparation, godkänna bilar som fått en 2:a vid besiktning. Swedac-ackrediteringen är också nödvändig för att få tillstånd att utföra arbeten med mobila kylanläggningar såsom luftkonditionering och klimatanläggningar.

Vi håller till på Vintervägen 5 i Tyresö, Stockholm.
Varmt välkommen till en auktoriserad verkstad för Opel, Saab och Mitsubishi!

E-post: till verkstaden:
service@lennartsbil.se
skador@lennartsbil.se
reservdelar@lennartsbil.se