Vi bjuder på assistans

När du servar din bil enligt serviceplan hos oss erbjuds du en bärgningsassistans som räcker ett helt år, helt utan självrisk. Den hjälper dig om din bil plötsligt stannar och du inte kan köra vidare.

Bärgningsassistans 12 månader

Med assistansen får du snabb hjälp vid driftstopp på grund av trafikolycka, tekniskt fel, bränslebrist, punktering, borttappad eller inlåst startnyckel.

Om assistans inte kan utföras på plats lämnar försäkringen ersättning för:

  • Bärgning till oss på Lennarts bil (inom rimligt avstånd, annars närmaste lämpliga Orio-auktoriserade verkstad) om felet inte kan avhjälpas på plats.
  • Hyrbil, hotell eller hemresa om reparationen inte kan göras inom rimlig tid (normalt 2 timmar) efter att bilen anlänt till verkstaden.
  • Hemtransport/hämtning av bilen efter genomförd reparation om den befinner sig mer än 100 km hemifrån eller från resmålet.

Vilken lösning som väljs beslutas av Orio Assistans. Ersättningen per skadetillfälle uppgår till högst 5 000 kronor och är begränsad till maximalt två skadetillfällen per försäkringsperiod. 

Bli inte stående

Orio Assistans är en försäkring som är helt oberoende av övriga fordonsförsäkringar och som gäller i Sverige. Bilen får ha en maxvikt på 3,5 ton vara max 2,55 meter bred och max 3,2 meter hög, samt vara max 16 meter lång inklusive trailer.

Du får assistanshjälp vid

  • driftstopp orsakat av trafikolycka
  • driftstopp vid tekniskt fel
  • driftstopp på grund av bränslebrist
  • driftstopp på grund av punktering
  • förlust eller inlåsning av startnyckel.

Läs mer om villkor och assistansnummer